Diamond mix

Diamond mix - 6 various sizes, total 1440 pieces. Sizes: SS4, SS5, SS6, SS8, SS10, SS12.

5.99 €